Klinthingan Kuda Lawas
Digunakan sebagai hiasan yang terpasang diatas kepala/topi kuda, bahan dari kuningan lama. Dibagian dalam klintingan tidak ada bulatan untuk bunyi. Klintingan kuda lawas ini biasanya berbunyi ...klinting..klinting..klinting... bila digerakan, apalagi jika ditambah bunyi dari bel andong/dokar... kleng...klong...waah makin enak didengar ya. Klintingan kuda lawas ini ada dua.
( S O L D )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...